Disclaimer

De informatie op de zwemverening DSZ website en de daar aan gekoppelde pagina’s wordt om niet aangeboden. De links worden regelmatig op hun geldigheid getest. Het gebruik van de informatie op de zwemvereniging DSZ website en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker.

De informatie wordt geleverd “zoals ze is”. In geen enkel geval zal zwemvereniging DSZ aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op de zwemvereniging DSZ website. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correctheid op geen enkele wijze gegarandeerd.